DỊCH VỤ CHO THUÊ XE XÚC ĐẤT LÊN XE TẢI

06/03/2019
Dịch vụ

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE XÚC ĐẤT LÊN XE TẢI

Địa chỉ:  Số 9 Đường 16, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 028.2253.9462 - 028.37.460.978

Fax: 028.2253.9463 - 028.37.460.978

Tổng Giám Đốc: NGUYỄN VĂN TUẤN

Website: www.deltajsc.com.vn

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE XÚC ĐẤT LÊN XE TẢI

Địa chỉ:  Số 9 Đường 16, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 028.2253.9462 - 028.37.460.978

Fax: 028.2253.9463 - 028.37.460.978

Tổng Giám Đốc: NGUYỄN VĂN TUẤN

Website: www.deltajsc.com.vn

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN TẬN CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG
06/03/2019

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN TẬN CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN TẬN CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG Địa chỉ:  Số 9 Đường 16, Phường Tân...